Hälsoeurytmi - rörelse ur rytmen

Genom att göra stärkande eurytmirörelser kan vi få tillgång till de krafter som gör oss friska!
Allt som sker rytmiskt är livsbefrämjande och gör att vi håller oss friska Allt levande är buret av olika rytmer.
Rytmerna finns omedvetet i blod och andning och medvetet i sömn- och måltidsrytm.
Det karakteristiska för rytmer är att två olika aktiviteter förbinds med varandra där båda är lika viktiga. Sömnforskningen visar tex att vi mår bäst av att ha rytmiska sovvanor. Rytm är alltså motsatsen till alla ensidigheter samtidigt som mycket i vårt liv är just ensidigt som att t ex sitta åtta timmar på en kontorsstol!

Hälsoeurytmin är en egen del av eurytmin.
Vi kan använda den för att förebygga sjukdomar och minska stress. I hälsoeurytmin arbetar man på två sätt:
• genom speciella lugna eurytmirörelser och dessutom:
• med upprepningar och pauser, dvs rytmiskt, där övningarna får tid att verka in.
En mycket bra idé för företag/institutioner som vill ge medarbetarna möjlighet till förebyggande hälsovård!

 

Eurytmins historia

Läs mer här!

 
It would be remiss of us to omega replica sale simply suggest luxury timepieces for travel, especially for use with formal attire. It is true that in many places in the world rado replica sale having a nice timepiece is a prerequisite to having a serious business rolex replica conversation. If you are in one of those situations, you might not want to rolex replica uk necessarily go down this route. If, however, you are concerned about losing or damaging your watch during travel or simply don't want to worry about having panerai replica sale something too expensive, then pick up something decent and discount made by the Japanese. As there is a whole world of cartier replica nicely-priced Seiko and Citizen sport watches for travel, I figured that I would take the other side of the coin and remind you about well-priced dress watches.